divendres, 13 de març de 2009

ORIENTANDU


Orientandu és un portal amb recursos , entre d'altres, sobre logopèdia i NEE com aquest un programa d'activitats per a l'educació especial . Els recursos són en castellà, tot i això poden ser utilitzats en la versió original o aprofitar la idea i adaptar-los al català

dijous, 5 de març de 2009

DICCIONARI DE FRUITES

diccionari fruites

RECURSOS PER A L'AULA D'EE I ACOLLIDA


Un blog,font de recursos,per a les aules d'Educació Especial i Acollida que presenta molts materials...relament profitosos.
http://logoaulaescobar.blogspot.com/

AVALUACIO FONETICA