BIBLIOGRAFIA

inversions INVERSIONS
Gràfiques - sil.làbiques i numèriques
Des de P-4 fins a 1r de Cicle Inicial
Exercicis pensats per ajudar a organitzar la percepció visual i reeducar els problemes de lateralitat que molts alumnes presenten durant l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

entenc JA HO ENTENC!. Històries per llegir, pronunciar i comprendre.
7-10 anys.
Històries en les quals apareix amb freqüència una determinada lletra i/o so. Es treballen totes les lletres de l’abecedari al mateix temps que s’adquireix nou vocabulari.
A través de cada història es treballa la comprensió i l’ortografia de determinades paraules. Aquest fet permet treballar la via lèxica.


llenguatge LLENGUATGE COMPRENSIU I EXPRESSIU.
Exercicis per a nens i nenes de 5 a 8 anys.Exercicis per ajudar a estructurar el llenguatge, fraccionant les paraules i les frases en elements que facilitin l’aprenentatge tant dels elements gramaticals com dels semàntics. Es treballa la comprensió (auditiva i lectora) i l’expressió (verbal i escrita).DISLEXIA I TDAH A L´AULA. Pautes bàsiques d´actuació.
Maria Codina es Llicenciada en Filologia Catalana i Logopeda. Eulàlia Terradas es Mestra, especialista en Educación Infantil. Totes dues porten temps treballant a les aules i des d´aquesta experiència han escrit aquest llibre en el qual suggereixen una sèrie d´estratègies que permetran els alumnes dislèctics o amb TDAH treballar amb il.lusió i sense perdre la seva autoestima. Si la persona que té algun d’aquests trastorns no és ajudada, sempre li retrunyirà en el seu cap la paraula “diferent” o “per què”.A LA CARTA. Activitats de comprensió lectora.

Els textos a treballar són breus i de tipologia ben diversa, ja que engloben creacions de tipus poètic, visual, narratiu, gràfic... combinant diversos formats que els alumnes poden trobar en el seu entorn més proper. Es pretén que l’alumne no acabi responent les qüestions plantejades per record immediat, sinó que elabori i comprengui, fent-lo gaudir amb la lectura.