LLENGUA

ELS ARTICLES
Breu projecte de 9 activitats sobre l'ús dels articles en llengua catalana. Al projecte trobem les normes ortogràfiques per aprendre a fer-los servir i un seguit d'activitats per practicar-ne el seu ús.