dissabte, 15 de novembre de 2008

EDUCAREX


Una web amb continguts educatiua per a E.Primària,E.Secundària i E.Especial.Un recurs que ens ajuda a consolidar mitjançant les TIC determinats continguts.

Està en castellà i pertany a la Junta de Extremadura.