divendres, 24 d’abril de 2009

TICNETicne és un catàleg d’eines informàtiques adreçades a l'alumnat amb NEE.

Ha estat desenvolupat en el marc del Pla Avança a través de l'entitat pública empresarial Red.es i recull informació facilitada per les diferents comunitats autònomes, que queda sistematitzada en aquesta web.

La plataforma Ticne neix amb la intenció de créixer contínuament gràcies a les experiències que els docents vulguin compartir i a les col·laboracions i participacions dels propis usuaris.