diumenge, 31 de gener de 2010

MATERIALS SOCIALS I NATURALSA la primera sessió de formació de cooordinadors LIC de Badalona es van presentar dues llicències d'estudis amb materials adaptats de Socials i Naturals per a Nouvinguts.
Propostes prou interessants.
BLOC LIC BADALONA

Materials elaborats per Núria Mingueza de la Villa i M.Nieves Gómez Blanco
durant el període de llicència retribuida curs 2008-09.
http://www.xtec.cat/~nminguez/

Aprenem Socials amb a l'ESO.
María Jesus Monter.
http://www.slideshare.net/mjmonter/aprenem-ciencies-socials-1-eso