dimecres, 12 de maig de 2010

PROJECTE AGREGA


Què és un Contingut Educatiu?

Els continguts digitals educatius dAgrega són objectes multimèdia elaborats per experts
i adaptats al currículum espanyol d'ensenyament reglat no universitari. Són d'ús lliure i gratuït i estan disponibles en tots els idiomes oficials d'espanya i en anglès.