diumenge, 5 de desembre de 2010

A LA CARTA (Activitats de comprensió lectora)


Aquest material posa a l’abast del professorat una sèrie d’activitats per treballar la comprensió lectora. Consta de 3 títols, un per a cadascun dels tres nivells: inicial, mitjà i superior. Cada títol està format per una guia didàctica i un bloc de materials.
Els textos a treballar són breus i de tipologia ben diversa, ja que engloben creacions de tipus poètic, visual, narratiu, gràfic... combinant diversos formats que els alumnes poden trobar en el seu entorn més proper. Es pretén que l’alumne no acabi responent les qüestions plantejades per record immediat, sinó que elabori i comprengui, fent-lo gaudir amb la lectura.
Els destinataris d’aquest material són mestres d’Educació Primària amb alumnes que comencen a consolidar la mecànica de la lectura; està pensat per ser treballat en els diferents cicles d’Educació Primària tot i que és obert quant a la metodologia d’aplicació i, per tant, també es pot utilitzar amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials, amb alumnes d’incorporació tardana a les aules d’acollida, etc. El mestre segons el nivell i les necessitats dels seus alumnes, decidirà les activitats que vol treballar.
Autores: Carme Cáceres i Noemí Santamaria.
Edicions L'Alber