dissabte, 29 d’octubre de 2011


PRESENTACIÓ AL DPT. D'ENSENYAMENT DELS PROTOCOLS DE DETECCIÓ DE LA DISLÈXIA, PRODISCAT
El divendres 7 d’octubre de 2011, el CLC va presentar els protocols PRODISCAT, per a la detecció de la dislèxia, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’elaboració d’aquests protocols van ser un encàrrec de la mateixa Consellera al CLC, i en la redacció dels quals hi han participat: Anna Civit, Mireia Sala, M. Carmen Martín, Victoria González, Enriqueta Garriga, Carme Huguet i Elisabeth Dulcet.

Els protocols tenen un redactat clar i concís, perquè siguin útils als docents, que seran els encarregats d’utilitzar-los. La franja d’edat va des de P-5 fins a Batxillerat.

Podeu consultar-los a COMUNICACIÓ, apartat INFORMACIÓ OBERTA.

http://www.clc.cat/