dimarts, 14 d’octubre de 2008

LECTOESCRIPTURA


L'escola El Tomillar de Torelodones, Madrid, ens presenta una experiència sobre el treball de la lecto-escriptura, des del punt de vista constructivista.

Aquesta experiència pot ser molt útil en alumnes amb Necessitats Educatives Especials per tal de transmetre informació (escola-família), organitzar-se personalment, establir rutines, etcètera.

XTEC.Escola Oberta.E.E.