dilluns, 27 d’octubre de 2008

STRIPGENERATOR


Stripgenerator és una excel·lent opció per crear Blocs amb contingut textual mínin.Per a nens amb nee.Sense necessitat de dependre solament del text.Treballa el còmic.