dissabte, 27 de març de 2010

EL CASAL DIGITAL

Què és?

És un portal web on es pot practicar l’activitat cognitiva.

Des de El Casal Digital es proposa:

practicar la memòria
potenciar el raonament
mantenir coneixements i accions autònomes del dia a dia
fer ús del llenguatge oral, escrit i visual

Realitzant les activitats que es proposen es fa ús de les capacitats funcionals; és per això que les imatges que trobeu estan vinculades a la vida quotidiana per tal de desenvolupar accions personals i socials, potenciar l’autonomia de la persona.