divendres, 12 de març de 2010

ENSENYAR A COMPRENDRE, ENSENYAR A DESCRIURE

Recomanable aquest material fruit d’una Llicència d’Estudis del curs 02-03. L’autora és la Llúcia Martín Carrero i ens parla de la Comprensió Lectora, un aspecte molt important.
Enllaç Ensenyar a comprendre, ensenyar a descriure

Aconseguir la millora en comprensió lectora i composició escrita amb tots els alumnes del grup classe és un repte per a molts mestres de primària. Aquest treball fa una aposta decidida per ensenyar als alumnes de tercer de primària a participar activament en la comprensió dels textos utilitzant l'ensenyament directe i alhora l'aprenentatge cooperatiu. També proposa treballar la composició escrita seguint els components del model de Flower i Hayes: planificació, textualització i revisió. Els programes han estat aplicats en una escola i s'hi presenten els resultats de les avaluacions dels alumnes i la valoració dels mestres.